bip.gov.pl
A  A+ A+ wysoki kontrast:
A A
Nowy System Biuletynu Informacji Publicznej


Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli tworzą:

Publiczne Gimnzajum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Stefana Prawdzic Złotnickiego w Zduńskiej Woli


Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

 


Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli został utworzony na mocy Uchwały Rady Miasta Zduńska Wola Nr XIX/239/12 z dnia 1 marca 2012 roku, w oparciu o stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały, Akt Założycielski stanowiący o powstaniu z dniem 1 września 2012 roku nowej jednostki budżetowej.

W skład Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XIX/239/12 z dnia 01.03.2012 roku, wchodzi Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli oraz Publiczne Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Prawdzic Złotnickiego w Zduńskiej Woli.

 
Szkoła Podstawowa nr 9 w Zduńskiej Woli powstała w 1963 roku w budynku przy ul. Jana Kilińskiego 27. W szkole uczy się ok. 323 uczniów w 15 oddziałach klasowych. Pracuje z nimi 45 nauczycieli. Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy w szkole. Jest to kadra systematycznie doskonaląca się na kursach i studiach podyplomowych.

Szkoła Podstawowa nr 9 w Zduńskiej Woli od roku szkolnego 2001/ 2002 posiada oddziały integracyjne. W chwili obecnej na terenie szkoły funkcjonuje piętnaście klas, w tym dziewięć klas integracyjnych: 1a, 2a, 2c, 3c, 4a, 4c, 5a, 5b, 6a.

Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie klasowe, jak również pracownię informatyczną oraz centrum multimedialne w czytelni, sfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS).  Posiadamy stały, szybki dostęp do Internetu. W ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła ilość zakupionych z budżetu szkoły lub dofinansowanych z EFS pomocy dydaktycznych, między innymi w ramach realizowanego w szkole projektu unijnego pn. „Inny, nie znaczy gorszy”. Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać także ze świetlicy szkolnej z telewizją, biblioteki, sal gimnastycznych, boiska, bieżni, jak również ze stołówki szkolnej, w której wydawane są gorące posiłki. W szkole działa również sklepik.

W naszej szkole oferujemy uczniom naukę języka obcego: angielskiego.

Uczniowie korzystają również w ramach zajęć lekcyjnych z pływalni krytej, znajdującej się przy naszej szkole.
 

Najlepsi uczniowie nagradzani są stypendiami za wyniki w nauce.

Swoje zainteresowania i zdolności mogą rozwijać w:

 • Dodatkowych zajęciach sportowych,
 • Kołach zainteresowań: językowym, informatycznym, artystycznym, turystyczno-krajoznawczym, przedmiotowym,
 • Samorządzie Uczniowskim.

Ponadto uczniowie szkoły mają możliwość korzystania z szeregu zajęć specjalistycznych:

 • Rewalidacyjnych,
 • Dydaktyczno-wyrównawczych,
 • Korekcyjno-kompensacyjnych,
 • Logopedycznych,
 • Terapeutycznych.

W ciągu roku szkolnego organizowanych jest wiele wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych, organizowane są również tzw. „Zielone Szkoły”. Odbywają się również wycieczki do kina i teatrów w Łodzi.

Szkoła Podstawowa nr 9 współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury "Na Pięterku", Powiatową Komendą Policji w Zduńskiej Woli, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

Publiczne Gimnazjum nr 4 w Zduńskiej Woli powstało w 1999 roku w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Jana Kilińskiego 27. W szkole uczy się ok. 178 uczniów w 9 oddziałach klasowych. Pracuje z nimi 35 nauczycieli. Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy w gimnazjum. Jest to kadra systematycznie doskonaląca się na kursach i studiach podyplomowych.

Publiczne Gimnazjum nr 4 w Zduńskiej Woli od roku szkolnego 2005/ 2006 posiada oddziały integracyjne. W chwili obecnej na terenie szkoły funkcjonuje sześć klas integracyjnych: 1a, 1c, 2a, 2c, 3b, 3c.
 

W roku szkolnym 2008/2009 powstała pierwsza klasa o profilu humanistyczno- dziennikarskim.

Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie: chemiczną, fizyczną, biologiczną, historyczną, geograficzną, matematyczną, a w roku szkolnym 2007/2008 otrzymała nową pracownię informatyczną oraz centrum multimedialne w czytelni, sfinansowane przez Fundusz Unii Europejskiej. Posiadamy stały, szybki dostęp do Internetu we wszystkich salach lekcyjnych. W ciągu dziewięciu lat istnienia znacznie wzrosła ilość zakupionych lub przekazanych przez sponsorów pomocy dydaktycznych. Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać ze świetlicy szkolnej z telewizją satelitarną, biblioteki, stołówki, sal gimnastycznych, boiska, bieżni. W szkole działa świetlica środowiskowa i sklepik.

W naszej szkole oferujemy uczniom naukę dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego.
 

Najlepsi uczniowie nagradzani są stypendiami za wyniki w nauce.

Swoje zainteresowania i zdolności mogą rozwijać w:

 • dodatkowych zajęciach sportowych
 • Samorządzie Uczniowskim
 • Szkolnym klubie miłośników książki
 • Kołach zainteresowań: językowych, historycznym, humanistycznym, geograficznym, matematycznym, biologicznym, regionalnym, literackim, dziennikarskim, turystyczno-krajoznawczym

W ciągu roku szkolnego organizowanych jest wiele wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych. Uczniowie naszego gimnazjum byli w Wielkiej Brytanii, Pradze, Kudowie Zdroju, Krakowie, Zakopanem, Jasnej Górze, uczestniczyli w letniej szkole integracji europejskiej w Gwdzie koło Szczecina. Odbywają się również wycieczki do kina i teatrów w Łodzi. Uczniowie gościli w Telewizji Polskiej i w Muzeum Narodowym w Warszawie.
W ramach lekcji uczniowie uczestniczą w sesjach Rady Miasta, obserwują pracę sądu rejonowego w Zduńskiej Woli, zwiedzają gmach Sejmu i Senatu RP, Pałac Namiestnikowski.


Publiczne Gimnazjum nr 4 współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury "Na Pięterku", Powiatową Komendą Policji w Zduńskiej Woli, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Fundacją Schumana, Komitetem Integracji Europejskiej i Zduńskowolskim Stowarzyszeniem Oświatowym, które ma swoją siedzibę w naszej szkole.


do góry
Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.