bip.gov.pl
A  A+ A+ wysoki kontrast:
A A
Nowy System Biuletynu Informacji Publicznej


Wyszukiwarka zaawansowana

kalendarz
kalendarz

kalendarz
kalendarzWyniki wyszukiwania

07.04.2017 08:31
Treść i postać dokumentów urzędowych
20.03.2017 12:20
Budżet
 Podstawą gospodarki finansowej Zespołu Szkół nr 1 - jako jednostki budżetowej - jest budżet, czyli plan dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy.
20.03.2017 10:57
Rekrutacja uczniów
REKRUTACJA UCZNIÓW 
17.03.2017 09:18
Pliki do pobrania
09.03.2017 11:35
Nauczyciele i inni pracownicy
NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SAMORZĄDOWI ZESPOŁU SZKÓŁ
20.02.2017 14:32
Kontrole zewnętrzne
KONTROLE ZEWNĘTRZNE: 2012 rok - okres od września do grudnia (załącznik) 2012 rok - okres od stycznia do sierpnia (załącznik) 2011 rok (załącznik) 2010 rok (załącznik) 2009 rok (załącznik) Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli w 2013 roku. L.p. Organ kontrolujący   Termin kontroli Zakres kontroli Wnioski 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli 01.02.2013 rok Kontrola została przeprowadzona, w związku z zakończeniem prac remontowych w sali gimnastycznej i wykonaniem decyzji administracyjnej Nr 219/11 z dnia 04.11.2011 roku.   Protokół kontroli Nr NS/HŚ/HD/81/3/13  z dnia 01.02.2013 roku 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli 03.04.2013 rok Kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego sal lekcyjnych, sali gimnastycznej i zaplecza, warunków do utrzymania higieny.   Protokół kontroli Nr NS/HŚ/HD/81/23/13  z dnia 03.04.2013 roku 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli 04.04.2013 rok Kontrola w zakresie oceny stanu sanitarno -higienicznego pomieszczeń bloku żywienia jakości zdrowotnej środków spożywczych, warunków ich przechowywania, przestrzegania wdrożonego systemu HACCP, dokumentacja zdrowotna personelu.   Protokół kontroli Nr NS/HŻ/81/32/13  z dnia 04.04.2013 roku   4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli 10.04.2013 rok Kontrola sprawdzająca wykonanie zleceń pokontrolnych wydanych podczas kontroli przeprowadzonej dnia 03.04.2013 roku nr protokołu Nr NS/HŚ/HD/81/23/13.   Protokół kontroli Nr NS/HŚ/HD/81/24/13  z dnia 10.04.2013 roku 5. Łódzkie Kuratorium Oświaty w Łodzi 31.05.2013 rok Kontrola w zakresie oględzin uszkodzonego pokrycia dachu sali gimnastycznej. Notatka służbowa z kontroli z dnia 31.05.2013 roku   Protokoły, wystąpienia, nakazy pokontrolne przechowywane są w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli.
05.02.2017 17:36
Ogłoszenie
  OGŁOSZENIE    
25.10.2016 10:45
Kontakt
25.10.2016 10:43
Dostęp do informacji nieumieszczonych w BIP
Wniosek o udzielenie informacji publicznej
25.10.2016 10:38
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
25.10.2016 10:33
Inwenaryzacja
INWENTARYZACJA
25.10.2016 10:23
Wyprawka szkolna
WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014 Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli, zgodnie z Zarządzeniem Nr 297/13 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 26 lipca 2013 roku oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2013 roku, poz. 818) bierze udział w realizacji Rządowego Programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna”. Ustala się termin składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” do Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Zduńskiej Woli, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2013/2014, na dzień 13 września 2013 roku.   Maksymalną wartość pomocy dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 obrazuje poniższa tabela: Osoby uprawnione Kwota dofinansowania Zakup podręczników uczeń klasy I szkoły podstawowej 225,00 zł. uczeń klasy II i III szkoły podstawowej 225,00 zł. uczeń klasy V szkoły podstawowej 325,00 zł.   Maksymalną wartość pomocy dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przedstawia poniższa tabelka: Klasa Rodzaj niepełnosprawności Kwota dofinansowania Zakup podręczników – Szkoła Podstawowa       I-III Uczeń niesłyszący 770,00 zł. I-III Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 770,00 zł. I-III Uczeń z niepełno sprawnościami sprzężonymi 770,00 zł. IV-VI Uczeń słabo widzący 325,00 zł. IV-VI Uczeń niesłyszący 325,00 zł. IV-VI Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 325,00 zł. IV-VI Uczeń z niepełno sprawnościami sprzężonymi 325,00 zł. Zakup podręczników - Gimnazjum       I-III Uczeń niesłyszący 350,00 zł. I-III Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 350,00 zł. I-III Uczeń z niepełno sprawnościami sprzężonymi 350,00 zł.                  Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli powoła Komisję, która w dniu 13 września 2013 roku rozpatrzy wnioski o dofinansowanie do zakupu podręczników.   Druki wniosków do dofinansowania do zakupu podręczników są dostępne w zakładce Pliki do pobrania lub w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 w Zduńskiej Woli.
25.10.2016 09:12
Kontrola Zarządcza
KONTROLA ZARZĄDCZA
25.10.2016 09:05
Schemat organizacyjny szkoły
SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZKOŁY 
25.10.2016 09:04
Regulamin Organizacyjny
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
25.10.2016 09:00
Polityka Kadrowa
POLITYKA KADROWA
25.10.2016 08:50
Status prawny
STATUS PRAWNY
13.03.2015 11:18
Zespół ds. Zarządzania Ryzykiem
Zespół ds. Zarządzania Ryzykiem
13.02.2014 14:39
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Rejestr akt prowadzony jest w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną obowiązującą w jednostce opracowaną na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej Dz. Urz. MEN z 1991 roku, Nr 7, poz. 33.
13.02.2014 14:22
Struktura własnościowa, majątek
13.02.2014 12:34
Samochody osobowe do przewozu osób niepełnosprawnych
SAMOCHODY OSOBOWE DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
13.02.2014 11:41
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Dyrektor Zespołu Szkół przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i innych codziennie w godzinach pracy jednostki.
13.02.2014 11:30
Organy i osoby sprawujące funkcje
13.02.2014 11:22
Cele i zadania placówki
Cele i zadania placówki zostały określone jej statucie.

do góry
Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.