bip.gov.pl
A  A+ A+ wysoki kontrast:
A A
Nowy System Biuletynu Informacji Publicznej


Przyjmowanie i załatwianie spraw

Rejestr zmian

1. Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli  przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i innych od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500.

2. W przypadku nieobecności Dyrektora Zespołu Szkół sprawy przyjmuje jeden z Wicedyrektorów Zespołu Szkół lub inny upoważniony pracownik Zespołu Szkół nr 1.

 

3. Przyjmujący interesantów sporządza protokół przyjęcia zawierający:

 
a) Datę przyjęcia,

b) Imię, nazwisko i adres składającego, 

c) Zwięzłe określenie sprawy, 

d) Imię i nazwisko przyjmującego,

e) Podpis składającego.
 

4. Skargi, wnioski i inne sprawy skierowane w formie pisemnej podlegają identycznej procedurze.
 

5. Skargi i wnioski przyjęte do protokołu ewidencjonowane są w rejestrze skarg i wniosków.
 

6. Przy rozpatrywaniu i załatwianiu spraw stosuje się przepisy zawarte Statucie Zespołu Szkół nr 1 oraz Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
 

7. Sprawy rozpatrywane są w miarę możliwości natychmiast, w przypadkach złożonych lub wymagających dalszego wyjaśnienia w terminie określonym w KPA.
Udostępniający: Małgorzata Patrzałek
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Patrzałek
Czas udostępnienia: 2009-03-06 15:57
Czas wytworzenia: 2009-03-06 15:57
Czas ost. modyfikacji: 2014-02-13 11:41

do góry
Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.