bip.gov.pl
A  A+ A+ wysoki kontrast:
A A
Nowy System Biuletynu Informacji Publicznej


Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr zmian
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWARejestr akt prowadzony jest w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną obowiązującą w jednostce opracowaną na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej Dz. Urz. MEN z 1991 roku, Nr 7, poz. 33.
 

1.   Rejestr akt prowadzony jest w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną obowiązującą w jednostce opracowaną na podstawie Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej (Dz. Urz. MEN z 1991 roku, Nr 7, poz. 33 ze zmianami). W instrukcji omówione są m.in. zasady obiegu akt, załatwiania spraw i prowadzenia archiwum zakładowego.
 
2.  Wszystkie akta przechowywane są w sekretariacie szkoły, po ich załatwieniu przekazuje się do archiwum szkolnego.
 
3.   W jednostce prowadzone są:
 
 • Rejestr uczniów,
 • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
 • Rejestr wydanych kart rowerowych,
 • Rejestr wydanych świadectw szkolnych,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń,
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • Ewidencja osób odwołanych z upoważnienia do przetwrzania danych osobowych,
 • Ewidencja czasu pracy pracowników niepedagogicznych,
 • Rejestr wydanej odzieży ochronnej i roboczej pracowników szkoły,
 • Rejestr wydanych kart drogowych,
 • Rejestr zwolnień lekarskich pracowników szkoły.Rejestry udostępniane są osobom, których one dotyczą lub ich przedstawicielom ustawowy.

Udostępniający: Małgorzata Patrzałek
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Patrzałek
Czas udostępnienia: 2009-03-06 15:57
Czas wytworzenia: 2009-03-06 15:57
Czas ost. modyfikacji: 2014-02-13 14:39

do góry
Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.