bip.gov.pl
A  A+ A+ wysoki kontrast:
A A
Nowy System Biuletynu Informacji Publicznej


Wyprawka szkolna

Rejestr zmian
WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017
 
 

Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli, zgodnie z Zarządzeniem Nr 230/16 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 2 sierpnia 2016 roku oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 18 lipca 2016 roku, poz. 1045) bierze udział w realizacji Rządowego Programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna”.

Ustala się termin składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” do Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Zduńskiej Woli, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2016/2017, na dzień 9 września 2016 roku.
 

Maksymalną wartość pomocy dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przedstawia poniższa tabelka:
 

Klasa

Rodzaj niepełnosprawności

Kwota dofinansowania

Zakup podręczników

     

klasa VI SP

klasa III PG

Dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym

225,00 zł.

klasa VI SP

klasa III PG

dla ucznia:

a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym

770,00 zł.

klasa VI SP

dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność

wymieniona w lit. a–f

325,00 zł.

klasa VI SP

dla ucznia:

a) niesłyszącego,

b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność

wymieniona w lit. a i b

770,00 zł.

klasa III PG

dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f

350,00 zł.

klasa III PG

dla ucznia:

a) niesłyszącego,

b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność

wymieniona w lit. a i b

607,00 zł.

         

 Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli powoła Komisję, która w dniu 9 września 2016 roku rozpatrzy wnioski o dofinansowanie do zakupu podręczników.

 

Druki wniosków do dofinansowania do zakupu podręczników są dostępne w zakładce Pliki do pobrania lub w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 w Zduńskiej Woli. 

Udostępniający: Małgorzata Patrzałek
Wytwarzający/Odpowiadający:
Czas udostępnienia: 2011-11-30 11:57
Czas wytworzenia: 2011-11-30 11:57
Czas ost. modyfikacji: 2016-10-25 10:23

do góry
Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.